อธิการบดี ชี้แจงถึงกรณีการใช้พื้นที่ทำกินใน ม.วลัยลักษณ์