ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ นำเสนอผลงานการปรับปรุงเว็บไซต์ Nakhonsiawesome.com ให้กับ ททท. นครศรีฯ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช