ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนำสุนัขและแมวทำหมันถาวรฟรี 25 ก.พ. 57

ตามที่ทางชมรมช่วยเหลือสุนัขและแมวแบบอย่างยั่งยืน ได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มาทำหมันถาวรและฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ปีละ 1-2 ครั้ง ในปีนี้ จะมีบริการดังกล่าวฟรี ในวันอังคารที่ 25 ก.พ. พ.ศ. 2557 นี้ ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. โดยจะตั้งจุดบริการที่ ศูนย์ประสานงาน โครงการชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ (สี่แยกบริเวณซอย 8 ทางเข้าโรงเรียนชุมชนสาธิตฯ หลังม.วลัยลักษณ์)

จึงขอเชิญนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการดังกล่าวฟรี ทั้งนี้ให้งดอาหารและน้ำสุนัขและแมวตั้งแต่หลังเที่ยงคืน ก่อนนำมาทำหมัน สอบถามเพิ่มเติม โทร 089 127 5917

ทั้งนี้ ทางชมรมช่วยเหลือสุนัขและแมวแบบยั่งยืนขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

TOP