ข่าวทั่วไป

เริ่มแล้ว โครงการ พลังงานทางเลือกอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการนำร่องพลังงานทางเลือก โดยการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้ในโรงจอดรถข้างอาคารวิชาการ 7 ซึ่งเป็นการใช้แผงโซล่าเซลขนาด 120 w 1แผง ชาร์ตเก็บไฟใว้ในแบตเตอรีรถยนต์ เพื่อไว้ใช้กับหลอด Led จำนวน 24 หลอด เพื่อให้แสงสว่างในโรงจอดรถในเวลากลางคืน โดยใช้ระบบสวิทตัดแสง ซึ่งจะเปิด ปิดอัตโนมัติ โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย

1.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.นาย เฉลิม เต๊ะสนู วิศวกร (รองหัวหน้าฝ่าย) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.นาย วีรชาติ รานวล นายช่างเทคนิค ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.นาย ศักดิ์ดา ใบมิเด็น นายช่างเทคนิค อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.นาย ยุทกาน ไชยมณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://stpark.wu.ac.th/

TOP