ข่าวการศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 6

บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และการได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นเวลา 1 วัน ณ สถานศึกษา ทั้งนี้ การประกวดในรอบสุดท้าย นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธรุกิจ สำนักวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้งบประมาณในการจัดกิจกรรม 10,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นที่ปรึกษา

โดยการประกวดจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) รอบสุดท้าย จัดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเสนอสินค้าและบริการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ สินค้าจัดแสดง และของแถมมากมาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุนเซ่ง (1992) จำกัด ซึ่งนักศึกษาได้ดำเนินการนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า สินค้ารุ่นใหม่ และโปรแกรมการส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีส่วนร่วมกับเกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงบนเวที การเต้นบีบอย การแสดงบีทบ็อกซ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 6 ประเภทรถมอเตอร์ไซค์ Scoopy i ภายใต้โจทย์ New Honda Scoopy i 2013 aloha พบว่าทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ คว้ารางวัลทีมชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท ทีม Jiggy Jung จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท และทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 3,000 บาท

โดยรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม Jiggy Jung มีดังนี้
1.นายอิทธิพล บุญกล่อม
2.น.ส.วราลี ไอยราคม
3.น.ส.ชณิฎาภา พันทอง
4.น.ส.กมลชนก รักษายศ
5.นายจักรพันธ์ ขาวดำ
6.นายจิรวัฒน์ วงษ์ศิริ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP