นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 6