ข่าวทั่วไป

อาจารย์เอื้อม อุบลพันธุ์ ปูชนียบุคคลนครฯถึงแก่กรรม

ด้วยอาจารย์เอื้อม อุบลพันธุ์ กวีและคนดีของนครศรีธรรมราชและผู้ใช้ภาษาไทยภาคใต้ดีเด่นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมทุกคืนที่วัดมะนาวหวาน อำเภอช้างกลาง กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยวลักษณ์เป็นเจ้าภาพคืนวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงขอเชิญชาวมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมบำเพ็ญกุศลอาจารย์เอื้อม อุบลพันธ์ ตามวันเวลาดังกล่าว โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น. ผู้ที่จะไปร่วมงานแจ้งชื่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทร. ๐๗๕ ๖๗๒ ๕๐๘ - ๑๐

TOP