อาจารย์เอื้อม อุบลพันธุ์ ปูชนียบุคคลนครฯถึงแก่กรรม