ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดค่าย Mathematics and Computing in Nature ให้แก่นักเรียน ร.ร. สามเสนวิทยาลัย