ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดบ้านเขาวัง ในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ด้วยโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง (สนับสนุนโดย วช. ปี 2556) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2557 นี้ เนื่องจากสภาพโรงเรียนปัจจุบัน มีสภาพทรุดโทรมเป็นอาหารหลังคาชั่วคราว พื้นเป็นดิน ไม่มีฝาผนัง หลังคามีรอยรั่วหลายจุด หากฝนตกหนักพื้นน้ำจะท่วมขัง และโดนฝนสาดเป็นอุปสรรคตอนการเรียนการสอนทั้งเด็ก และครูเป็นอย่างมาก ประกอบกับอุปกรณ์การเรียนโต๊ะ เก้าอี้กระดาน และอุปกรณ์อื่นค่อนข้างทรุดโทรมและอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบุญสมทบทุนการสร้างอาคารเรียนศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน บ้านเขาวัง โดยสามารถสอบถามรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ได้ที่ นายอิสมาแอน รักไทรทอง (โต๊ะอิหม่าม) โทร.089-872-0890 นายอนุรัตน์ บุลพล (ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง) โทร. 081-090-3906 และ รัชฎา คชแสงสันต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 3558-9 , 089-4741362 หรือ สนใจร่วมบริจาคผ่าน บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี: ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลเอ๊ยะสาน เลขที่บัญชี: 05325092809-9 และ ธนาคาร ธกส. ชื่อบัญชี: โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามบ้านเขาวัง เลขที่บัญชี: 9152758693

โดยในวันที่ 14 มีนาคม 2557 นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้จัดรถตู้เพื่อเดินทางไปร่วมงานดังกล่าว จำนวน 1 คัน รถออกเวลา 12.30 น หน้าอาคารวิจัย ท่านใดที่สนใจไปร่วมงานสามารถจองที่นั่งได้ที่ รัชฎา โทร 3559 หรือ ภานุวัฒน์ 3558 จำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์บริการวิชาการ จะได้ร่วมเดินทางไปจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโซล่าเซลล์แก่ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวังในโอกาสนี้ด้วย

ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆ ไป...ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

TOP