ขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนการสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดบ้านเขาวัง ในวันที่ 14 มีนาคม 2557