ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี