ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาพิเศษเรื่อง Microwave extraction และการพัฒนางานวิจัยทางด้านยาสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษทางด้าน Microwave extraction และการพัฒนาสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมีโปรแกรม ดังนี้
13.00-13.45 น. Science and engineering of high-efficient microwave extraction โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ จากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาฯ
13.45-14.00 น. อาหารว่าง
14.00 - 15.00 น. Microwave extraction for herb and essential oil researches โดย ดร.สรณะ สมโน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยทางยาสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย เพื่อประยุกต์ทางอาหารและการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.stri.cmu.ac.th/DB_Article/articledetail.php?id=13

TOP