สัมมนาพิเศษเรื่อง Microwave extraction และการพัฒนางานวิจัยทางด้านยาสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย