ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน NSC 2014 รอบชิงชนะเลิศ