ข่าวสุขภาพและกีฬา

เปิดสอนเทนนิสสำหรับเยาวชน

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสอนทักษะกีฬาเทนนิสสำหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 11 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป จำนวนจำกัด รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 มีนาคม 2557 ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท

สนใจสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ โทรศัพท์ 075-673000 ต่อ 5718 หรือคุณสุนันฑา โทร. 085-3239407

TOP