ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่)


เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมเป็นประธานเจ้าภาพองค์ผ้าป่าสามัคคี ณ วัดใหญ่รัตนโพธิ์ (วัดใหญ่) ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อบูรณะอุโบสถวัดใหญ่รัตนโพธิ์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดย ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม, รศ.ดร. มนตรี อิสรไกรศีล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร, รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมพิธีถวายพุ่มผ้าป่าร่วมกับชุมชน

การทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันได้แก่ สำนักวิชา หน่วยงานต่างๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัยลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๙๕๒ บาท เพื่อร่วมสมทบทุนถวายวัดสโมสรในการดำเนินการบูรณะอุโบสถวัดใหญ่รัตนโพธิ์

นอกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้ว ยังมีชาวบ้านในชุมชนและจากต่างอำเภอมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งทำให้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น ๑๑๗,๗๗๑ บาท

โอกาสนี้ ขอให้บุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกระทำกันในครั้งนี้ อำนวยพรให้ทุกท่านตลอดถึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP