รายการ “บ้านเธอก็บ้านฉัน” ทาง TPBS นำเสนอ “ประชุมวิชาการนานาชาติศิลปะการเล่นเงาในอาเซียน” ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดขึ้น