ข่าวการศึกษา

นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านหน่วยงาน WWOOFนายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านหน่วยงาน World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมในฟาร์มและไร่มะเขือเทศ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) เป็นองค์กรที่รับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านฟาร์มและสวน ซึ่งเป็นการทำงานด้วยจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่จะได้เรียนรู้ทางด้านภาษา และได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน จากการไปใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอุปการะ (ที่ได้รับการรับรองจาก WWOOF แล้ว) ที่มีกิจการการทำฟาร์มหรือสวน

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ คือ นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขา ทั่วโลก ที่มีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษและมีจิตสาธารณะ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.wwoof.net)

TOP