ข่าวทั่วไป

ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำหน่ายข้าวสังข์หยดอินทรีย์ฟาร์มมหาวิทยาลัยจำหน่ายข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม โดยข้าวสารสังข์หยด ราคากิโลกรัมละ 50 บาท และข้าวกล้องสังข์หยด ราคา กิโลกรัมละ 55 บาท

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร. 075-672392 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

TOP