ข่าวเด่น

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและแข่งขัน ในการประชุม 60th IPSF World Congress และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานผ่าน WWOOFนางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมและร่วมประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาด้านยา ในการประชุม 60th IPSF World Congress ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส

การประชุมเชิงปฏิบัติการ International Pharmaceutical Student Federation (IPSF) World Congress เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2557 นี้ ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2557 ณ เมืองปอร์โต ประเทศโปรตุเกส เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมถึงเป็นเวทีที่ให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกได้แสดงศักยภาพทางด้านความรู้ผ่านเวทีการประกวด เช่น การประกวดแข่งขันการให้คำปรึกษาทางด้านยา

ดังนั้น ทางสมาพันธ์นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) จึงได้รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่านการเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อเหตุผลในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการนำความเป็นนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ของไทยไปแสดงความสามารถในเวทีโลกได้อย่างไร โดยนางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของตัวแทนประเทศไทย และได้รับรางวัลทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมทั้งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันการให้คำปรึกษาทางด้านยา แข่งขันกับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั่วโลกต่อไปนายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานผ่านหน่วยงาน World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมในฟาร์มและไร่มะเขือเทศ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2557 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

World Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) เป็นองค์กรที่รับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านฟาร์มและสวน ซึ่งเป็นการทำงานด้วยจิตอาสา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่จะได้เรียนรู้ทางด้านภาษา และได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน จากการไปใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอุปการะ (ที่ได้รับการรับรองจาก WWOOF แล้ว) ที่มีกิจการการทำฟาร์มหรือสวน

ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ คือ นิสิต/นักศึกษา ทุกสาขา ทั่วโลก ที่มีคุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษและมีจิตสาธารณะ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.wwoof.net

TOP