นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและแข่งขัน ในการประชุม 60th IPSF World Congress และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานผ่าน WWOOF