ข่าวทั่วไป

New Book พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 พิมพ์ครั้งที่ 2 ตามคำเรียกร้องของประชาชน ซึ่งครั้งนี้ได้เพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่อีกว่า 2,000 คำ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และศัพท์เฉพาะในวิชาชีพต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม ความหนา 1,544 หน้า น้ำหนัก 4 กิโลกรัม เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป วางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพียง 10 เล่มเท่านั้น ปกติราคาเล่มละ 750 บาท ลดพิเศษ 10% เหลือเล่มละ 675 บาทเท่านั้น ( จนกว่าสินค้าจะหมด )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 07567-3650 เบอร์ภายใน 3650

TOP