นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เก็บตัวอย่างคราบน้ำมัน