นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้า 2 รางวัลจากการร่วมประกวดโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง”