ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญอบรมสร้างเกมสำหรับเยาวชนตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3 รับสมัครถึง 21 เม.ย.นี้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอเชิญเด็กและเยาวชนอบรม การสร้างเกมได้ง่าย ๆ ด้วย KODU GAME LAB (ภายใต้โครงการ CLM Graphic ปี 5 ) ในวันที่ 21 - 25 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• เนื้อหาการอบรมเป็นการสร้างเกมแบบง่าย ๆ
• เป็นเกมที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน
• รับสมัครผู้เข้าอบรมตั้งแต่ชั้น ป. 4 - ม.3 (ระดับ ป. 4 - ป.6 และ ม.1- ม.3)
• ค่าลงทะเบียน 700 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง )

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
โทร.08 6596 3515 , 0 7567 3344, 0 7567 3307, 0 7567 3317, e-mail:hthorani@wu.ac.th หรือทางเว็บไชต์ http://clm.wu.ac.th

• สมัครอบรม online ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/11NP9HfhGBGJn14qTTZTi8bS2JH04O2gPi2cAzU36BsA/viewform


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://clm.wu.ac.th

TOP