ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายก อบจ.คนใหม่