ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

“เปิดรับบทความ” จากนักวิชาการ นักวิจัย หลายสาขา เพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรม

“เปิดรับบทความ” จากนักวิชาการ นักวิจัย หลายสาขา เพื่อตีพิมพ์ในสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2557

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการและผลงานวิจัยกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ที่สนใจตีพิมพ์สามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ได้ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงมีนาคม) และ ฉบับที่ 2 (เดือนเมษายนถึงกันยายน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความได้ที่
กองบรรณาธิการสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
E-mail : cultural.wu@gmail.com หรือ sirinutmeen@gmail.com
โทรศัพท์ 075-672508 – 10 ,075-672300 ต่อ 2550 มือถือ 086-8141746 แฟกซ์ 075 – 672507

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP