ข่าวทั่วไป

ภาพกิจกรรมแข่งกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี 23 มี.ค 57

ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2014 ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2014" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี โดยมีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2014" ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้สบทบเข้ากองทุนพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขัน และมีรายได้รวมกว่า 3 แสนบาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นประธานจัดงานและมอบถ้วยรางวัลพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไทยคุณเฮง จำกัด บริษัท สยามนิสสัน ชุมพร จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟ ร์ เซอร์วิส บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด บริษัท นทีชัย จำกัด คุณสมชาย พิสุทธิโกศล และองค์กรอื่นๆอีกหลายแห่ง

ประมวลภาพ


TOP