ข่าวสุขภาพและกีฬา

แจ้งวันเวลาการอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย และตรวจสุขภาพ

ตามที่โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ขยายเวลาเลื่อนการอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย จากวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น ทางโครงการศูนย์และสุขภาพ จึงขอแจ้งวันเวลาการอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย เป็นวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อนึ่ง หากท่านสนใจเข้าร่วมโปรดแจ้งชื่อได้ที่ : คุณณัชธัญนพ สุขใส (ยุ้ย) โทร. 5719 หรือโทรหมายเลข 092-126-4668

TOP