แจ้งวันเวลาการอบรมธรรมชาติช่วยชีวิตพิชิตโรคร้าย และตรวจสุขภาพ