ข่าวทั่วไป

ขอเชิญส่งผลงานวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก”


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจส่งวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ความยาว 3 - 5 นาที เข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ส่งผลงานบันทึกลงในแผ่น DVD พร้อมใบสมัคร 21 เม.ย. – 30 พ.ค. 2557 ไปที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไืทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161
- หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 30 พ.ค. 2557 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- เปิดให้ผู้ชมร่วม Vote ผ่าน FB ส่วนประชาสัมพันธ์ 2 – 6 มิ.ย. 2557
- คณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวด 9 – 13 มิ.ย. 2557
- ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล 13 มิ.ย. 2557

รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณกรกช บุญอมร โทร. 075-673726 และ 087-8849673


TOP