ขอเชิญส่งผลงานวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ “มวลดอทที่รัก”