ข่าวทั่วไป

ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุด ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2557

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ขอแจ้งเวลาให้บริการห้องสมุดในช่วงปิดภาคการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 5 พฤษภาคม 2557 ดังนี้

จันทร์ - ศุกร์ เปิดทำการเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ

ทั้งนี้ เคาน์เตอร์บริการ จะปิดก่อนเวลาทำการ 15 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 075-673344


รายละเอียดเพิ่มเติม : clm.wu.ac.th

TOP