ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีทำบุญทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 22


คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 22

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่22 (29มีนาคม2557) โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่ จ.นครศรีธรรมราช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประชาชนรายรอบ มหาวิทยาลัยร่วมพิธี ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


กิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล คือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ ตามลำดับ จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ บุคลากรที่มีผลงานเด่นตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน การมอบโล่รางวัลขวัญใจมหาชนคน มวล. และหน่วยงานต้นแบบ สถานที่ทำงานน่าอยู่ และบริการเด่น การมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องครบ 10 ปี , 15 ปี และ 20 ปี และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ พิชิตปัญหา มหาวิทยาลัย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้จัดแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “วลัยลักษณ์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างสื่อมวลชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วม ณ สนามกีฬากลาง ม.วลัยลักษณ์นอกจากนี้เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว ชมรมจักรยานวลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรวลัยลักษณ์ ชมรมจักรยานนักศึกษาวลัยลัยลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้จัดกิจกรรม WU BIKE RALLY 2014 : ปั่นรวมใจ ไปด้วยกัน” ร่วมเล่นเกมส์ล่ารางวัลพร้อมร่วมขบวนจักรยานแรลลี่สำรวจเมืองมหาวิทยาลัย 9,000 ไร่ ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 อีกด้วย

ประมวลภาพ

วันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 22
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “วลัยลักษณ์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด”
WU BIKE RALLY 2014 : ปั่นรวมใจ ไปด้วยกัน

 


TOP