ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีทำบุญทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาครบปีที่ 22