มวล.มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากร เนื่องในโอกาสสถาปนาครบปีที่ 22