ข่าวทั่วไป

แจ้งกำหนดส่งหนังสือคืนศูนย์บรรณสารฯของอาจารย์ประจำภาคเรียน 3/2556

ด้วยใกล้จะสิ้นสุดกำหนดการยืมหนังสือของคณาจารย์ทุกสำนักวิชา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ทำการยืมไปประกอบการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2556 โดยกำหนดการคืนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 17 เมษายน 2557
ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดตรวจสอบรายการหนังสือในบัญชีสมาชิกของตนเองและโปรดนำหนังสือมาส่งคืนก่อนวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือหากอาจารย์ประสงค์ที่จะใช้หนังสือต่อก็สามารถดำเนินการยืมต่อด้วยตนเองได้ โดยวิธี ดังนี้

1. ยืมต่อด้วยตนเองผ่านทางระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่
1.1 เข้าสู่หน้าเว็บของศูนย์บรรณสารฯ http://clm.wu.ac.th แล้วไปที่หัวข้อ บริการห้องสมุด คลิกเลือกที่หัวข้อ“ตรวจสอบการยืม/ยืมต่อด้วยตนเอง”
1.2 ทำการเข้าสู่ระบบโดยรหัส User และ Password ของตนเอง
1.3 เลือกที่หัวข้อ “บริการสมาชิก” “รายการยืมและกำหนดส่ง”
1.4 เลือกรายการหนังสือที่ต้องการยืมต่อโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ และเมื่อครบตามจำนวนที่ต้องการ ก็คลิกกดที่ปุ่ม”ยืมต่อ”ซึ่งอยู่ด้านล่างสุด
1.5 เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

** ซึ่งขณะนี้ระบบได้เปิดให้ยืมต่อด้วยตนเองได้แล้ว โดยให้สังเกตที่สีของตัวอักษรจะเป็น
สีเขียว อยู่ที่วันที่กำหนดส่ง (ทั้งนี้ในส่วนการยืมต่อผ่านระบบด้วยตนเองนั้น ในช่องของการยืมต่อต้องเป็น 0 และ 1 เท่านั้น และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง หรือมีผู้จองต่อ)

2. หากอาจารย์ไม่สะดวกที่จะทำการยืมต่อในระบบด้วยตนเองหรือมีปัญหาขัดข้องใดๆ สามารถโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการทำการยืมต่อในระบบให้ได้ที่เบอร์โทร. 3344
3. หากท่านดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้แล้วหลังวันที่ 17 เมษายน 2557 ศูนย์บรรณสารฯจะคิดค่าปรับตามระเบียบที่กำหนดไว้รายการละ 5 บาท/รายการ/วัน จึงขอให้ท่านโปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าว

TOP