ข่าวทั่วไป

“มวล.รวมใจ รู้ค่าพลังงาน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุและคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและฝึกอบรม ด้านการจัดการพลังงาน จัดทำคลิปวิดีโอ "มวล.รวมใจ รู้ค่าพลังงาน” ชุดที่ 1 โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP