ข่าวการศึกษา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหารชั้น 2 รองศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน พรหมโสภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) และในวันเดียวกันนี้ ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม City Tour และ Campus Tour เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UiTM จำนวน 4 คน จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ภาษามาเลย์) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล มีกำหนดตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557 ปัจจุบัน นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ใน Academy of Language Studies วิชาเอก Malay as Professional Communication และนักศึกษาต้องผ่านการฝึกงาน (Industrial Training) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา

TOP