อธิการบดีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีก้อนน้ำมันลอยเกลื่อนแนวชายหาดจังหวัดนครศรีฯ