ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ