ข่าวทั่วไป

โครงการปันหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที่1ขอเชิญร่วมกิจกรรมกับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพียงช่วยเติมอาหารสมองให้เด็กไทยที่ขาดแคลนหนังสือ กับโครงการปันหนังสือเพื่อน้อง ครั้งที่1 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ (โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เริ่มรับบริจาคหนังสือสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 หนังสือที่รับบริจาคเป็นหนังสือใหม่ หรือหนังสือมือสอง ที่มีประโยชน์กับเด็ก ระดับอนุบาล , ประถมศึกษา , มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้มีจิคตศรัทธาสามารถบริจาคหนังสือได้ที่จุดบริการ ดังนี้
-ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-ศูนย์อาหารกลางคืน
-อาคารบริหาร
-ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
-อาคารไทยบุรี

หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สามารถบริจาคได้ในรูปแบบ คูปองเงินสด เพื่อให้เด็กๆ นำมาแลกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 07-5673-650-1 แฟกซ์ 07-5673-652 ( ผู้ประสานงาน คุณปิยะนุช )


TOP