ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

แนะนำเว็บไซต์ 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-industry

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุม The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-industry ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารฯนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร และอัพเดทข้อมูลการประชุมได้จากเว็บไซต์ของการประชุมที่เปิดตัวใหม่ คือ http://issaa.wu.ac.th/

ผู้ที่ต้องการส่งผลงานเข้าร่วมเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และการบรรยาย ที่ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 เมษายน 2557 ที่เว็บไซต์ https://www.easychair.org/conferences/?conf=wuresearch2014

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://issaa.wu.ac.th/

TOP