ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ" ประจำศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ" บัดนี้ทางศูนย์ประสานงานฯ ได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว และขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1.1 นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน
1.2 นางสาวเสาวรส ไพจิตร
1.3 นางสาวพิชญามญธุ์ สุพรรณพงศ์
1.4 นางสาวอาภากร รัตนพันธ์
1.5 นางสาวสุจินดา ย่องจีน

2.กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 9.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาคารวิจัย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-6274292


TOP