ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมทำฝายแม้วคลองท่าดี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และ อบต พรหมคีรี