ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการร่วมทำฝายแม้วคลองท่าดี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และ อบต พรหมคีรี

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ร่วมทำฝายแม้วคลองท่าดี กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช และ อบต พรหมคีรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณบัญญัติ ลายพยัคฆ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ นายก อบต. พรหมคีรี นายอำเภอพรหมคีรี และผู้สนใจกว่า 100 คน ร่วมใจกันจัดทำฝายแม้วคลองท่าดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของคลองท่าดีจากแหล่งน้ำ เส้นทางลำเลียงพืชผลไม้จากพรหมคีรีไปปากพูน สาเหตุของการขาดแคลนน้ำในคลองท่าดีและทิศทางในการจัดการน้ำคลองท่าดีเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

TOP