เชิญชวนใช้สื่อสัญลักษณ์นกฮูก น้องเจ้าปัญญา (N'Chao Punya)