ประกาศผลการคัดเลือก "ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ" ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช