ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือก "ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ" ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 5 ราย ตามประกาศ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 5 เมษายน 2557 นั้น

บัดนี้ ศูนย์ประสานงานฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน

อนึ่ง ศูนย์ประสานงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม : ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 087-6274292

TOP