ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานเมืองคอนปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า บนถนนสายวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ว่าที่ร.ต.ฐิติวัฒน์ เชาวลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวกิจกรรมเมืองคอนปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า บนถนนสายวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสงกรานต์ ทั่วยาบัตร นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ทั้งนี้ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้กำหนดให้ถนนราชดำเนินตั้งแต่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารถึงวงเวียนน้ำพุ เป็นพื้นที่เล่นน้ำสร้างสรรค์ ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธีได้ปล่อยขบวนรณรงค์กิจกรรมเมืองคอนปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า บนถนนสายวัฒนธรรม โดยมีชมรมจักยานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักเรียน นักศึกษาเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนรับรู้

อนึ่ง โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ร่วมใจ ต้านภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเมืองคอนปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า บนถนนสายวัฒนธรรม ในวันที่ 13 เมษยน 2557 ณ ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป โดยมีการแสดงบนเวทีของนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช และปล่อยขบวนรณรงค์เล่นน้ำปลอดภัย จึงขอเชิญชวนอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยทั่วกัน

TOP