ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การจัดค่ายโครงการนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต จัดการสอนภาคฤดูร้อนรายวิชานิเวศวิทยาทางทะเล โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2557 จำนวน 33 คน ในระหว่างวันที่ 21 เมษายนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภูเก็ต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพ


TOP