ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการในวันที่ 24 เมษายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 28 เมษายน 2557 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP