ประกาศขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (เน้นทางด้านวารสารศาสตร์) ตามประกาศรับสมัครฯ ครั้งที่ 6/2557