ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาปรีคลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์