ข่าวเด่น

นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. คว้านักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้ จากโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award 2014 และเป็น 1 ใน 10 นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ ที่มีโอกาส ลุ้นไปฝึกงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่ประเทศอังกฤษ

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สำนักข่าวระดับโลก BBC World News จัดสอบข้อเขียนค้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต ภายใต้โครงการ TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยที่สนใจงานด้านข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก

ในส่วนของ ม.วลัยลักษณ์ มีนักศึกษหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย น.ส.ปิยวรรณ์ อ้วนตรงต้น น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ น.ส.นันทนา เสนา และนายเกียรติกร แทนสุวรรณ ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ “กระบวนข่าว” กับนักข่าวมืออาชีพ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านข่าวจากผู้ที่คร่ำหวอดในวงการสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

หลังเสร็จสิ้นการอบรม คณะกรรมการฯทำการคัดเลือก นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น ผลปรากฏว่า น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้ ได้รับเกียรติบัตร และได้เข้าร่วมฝึกงานกับสถานีข่าว 24 ชั่วโมง TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือน เบี้ยเลี้ยง พร้อมที่พัก ตลอดระยะเวลาฝึกงาน และคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจาก British Council ทั้งยังเป็น 1 ใน 10 นักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักภาพดีเลิศ ลุ้นไปฝึกงานกับสำนักข่าวระดับโลก BBC World News ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นี้

น.ส.เทียนทิพย์ เดียวกี่ หรือน้องพลอย ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจากการที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทำให้รู้ถึงกระบวนข่าวทุกขั้นตอน ตั้งแต่ความรู้เรื่องข่าว จริยธรรมนักข่าว การใช้ข้อมูลออนไลน์ในงานข่าวและการรู้เท่าทัน การเรียนรู้จากกรณีศึกษาต่างๆ การผลิตสารคดีเชิงข่าว การเลือกประเด็น การใช้กล้อง การเขียนบท การตัดต่อ ลงพื้นที่จริง ทำจริง ใช้อุปกรณ์จริง ได้ทำงานเป็นทีม ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมข่าวมืออาชีพจาก TNN 24 ตลอดจนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์จากเพื่อนๆ ที่มาอบรมและยังได้รู้จักบุคคลที่อยู่ในวงการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ด้วยกันอีกด้วย

 

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP