นักศึกษานิเทศศาสตร์ มวล. คว้านักข่าวแห่งอนาคต ที่มีศักยภาพดีเด่นภาคใต้