ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายยุวนักเทคโน’เกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เยาวชนไทย