ข่าวการศึกษา

รับสมัคร นศ.ปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENG) บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENG) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (ใน 5 วัน เรียน 2-3 วัน) ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนได้ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หรือศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หรือหน่วยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ENG) มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูง และสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะทางภาษาสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการอยู่ร่วมกับผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557 ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี โทร.0-7722-5260-3, 089-6521250-1 http://surat.wu.ac.th
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-2009, 0-7567-2049 Email: ipatchar@wu.ac.th, kamonwan.ko@wu.ac.th
3. สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร.0-7567-3138, 0-7567-3139
หรือสมัคร online ได้ที่ http://graduate.wu.ac.th ไม่เสียค่าใบสมัคร


TOP