ข่าวการศึกษา

มวล.- สทน. - เกษตรเมืองคอน ร่วมจัดอบรมแก้ปัญหาแมลงวันผลไม้ให้เกษตรกร


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน.(องค์การมหาชน) สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมแก้ไขปัญหาแมลงวันผลไม้ให้แก่เกษตรกร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ม.วลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และนายวณิช ลิ่มโอภาสมณี ผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน. ร่วมกันต้อนรับเกษตรกรชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการพบปัญหาแมลงวันผลไม้ที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับสวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาทิ สวนกล้วยหอมทอง สวนลองกอง สวนเงะ สวนมังคุด ฯลฯ ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสานให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่นครศรีธรรมราชเข้าร่วมอบรมประมาณ 70 คน ซึ่งเนื้อหาการอบรมเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแมลงวัน เรียนรู้วงจรชีวิตของแมลงวัน วิธีกำจัดและลดจำนวนแมลงวันผลไม้ในสวนของเกษตรกร

ด้านนายวณิช ลิ่มโอภาสมณี ผู้เชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน. กล่าวว่า แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของผลไม้เกือบทุกชนิดในประเทศไทย ผลไม้ที่มีเปลือกบางหรืออ่อนนุ่มจะถูกทำลายได้ง่าย เช่น ฝรั่ง ชมพู่ มะม่วง พุทรา และพืชอื่นๆ อีกกว่า 150 ชนิด เนื่องจากสามารถขยายพันธุ์ในพืชที่อาศัยต่างๆได้เกือบทั้งปี จึงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาในการควบคุมและกำจัด ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จในการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ในหลายพื้นที่ เช่น ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี จ.แพร่ จ.เพชรบุรี ฯลฯ และได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีการขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยตั้งศูนย์ผลิตและทำหมันแมลงวันผลไม้ 8 ศูนย์ทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้

ประมวลภาพ


ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP