มวล.- สทน. - เกษตรเมืองคอน ร่วมจัดอบรมแก้ปัญหาแมลงวันผลไม้ให้เกษตรกร