ข่าวสมัครงาน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2557 ตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 30 เมษายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศขยายเวลาการรับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 1-20 พฤษภาคม 2557 และมีกำหนดประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบพร้อมกัน ทั้งรับสมัครรอบแรกและรอบขยายเวลารับสมัครนี้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

TOP